Vrátenie

Máte 14 dní na vrátenie položky, ak s ňou nie ste spokojný. 14-dňová lehota začína plynúť od okamihu, keď je položka doručená.

Náklady za spiatočné prepravné platíte Vy, ak bola položka zle objednaná. Tovar musí byť v originálnom obale (vrátane dokumentácie a pod) spolu s originálnym dokladom o zakúpení alebo číslom objednávky.

Tovar môžete vrátiť zaslaním na doleuvedenú adresu, nie je možné odovzdať osobne.

Po obdržaní tovaru späť na náš sklad Vám vrátime platbu do 30 dní. Adresa pre vrátenie je:

Electrolux Slovakia
Galvaniho 17/B
821 04 Bratislava
Kontakt: 02/32141336